Effektivitetsmåling og resultatstyring i Sømna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsens formål var å bidra til utvikling av Sømna kommunes økonomistyring. Revisjonen undersøkte hva sammenlignende data forteller om kommunens økonomiske effektivitet, om administrasjonen bruker slik styringsinformasjon, og om det settes mål for hvilken effekt man ønsker å oppnå for bevilgningene. Hovedformålet med sammenligninger mot andre kommuner er å identifisere områder med forbedringspotensial.

Last ned rapporter

Effektivitetsmåling og resultatstyring i Sømna kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad