Dokumentbehandling og arkiv i Leirfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Leirfjord kommunes arkivtjeneste er organisert i tråd med lov og forskrift, og om det er etablert rutiner som sikrer at regelverket om dokumentbehandling følges. Videre ser vi på om brukerne i kommunen har god nok kunnskap om arkivrutinene og dokumentbehandlingssystemet. Til slutt undersøker vi hva som er årsaken til at kommunen i konkrete enkeltsaker ikke har kunnet frambringe etterspurt dokumentasjon.

Last ned rapporter

Dokumentbehandling og arkiv i Leirfjord kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen