Byggesaksbehandling i Os kommune

Status

Avsluttet

status-3

Byggesaksenheten fremstår som marginalt bemannet og sårbar ved fravær. Revisor peker på at tiltak bør vurderes på bakgrunn av utviklingen i saksbehandlingstiden. Forbedringspunkter når det gjelder samarbeid er bedre innsikt i hverandres ansvar, roller og utfordringer. Ut fra saksgjennomgangen og de kriterier som er valgt ut, vurderes kommune å behandles saker i tråd med plan- og bygningsloven.

Last ned rapporter

Byggesaksbehandling i Os kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer