Byggesaksbehandling i Brønnøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Gjennomgangen av utvalgte dispensasjonssaker viser at saksbehandlingsfristen blir overholdt. Likevel er det noen mangler knyttet til å sende saker på høring, og at enkelte søknader burde vært behandlet som dispensasjoner. Kommunen har ikke utarbeidet en tilsynsstrategi eller gjennomført tilsyn de siste årene, men ulovligheter blir likevel forfulgt. Noen ulovlighetssaker blir imidlertid ikke behandlet uten ugrunnet opphold. Manglene i tilsynspraksisen og oppfølgingen av ulovligheter sees i sammenheng med ressurssituasjonen på enheten.

Last ned rapporter

Byggesaksbehandling i Brønnøy kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad