Byggesaksbehandling i Bindal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Kommunen har iverksatt tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Tiltakene fremstår å ha hatt positiv effekt. Med noen unntak vurderes kommunens dispensasjonspraksis og ulovlighetsoppfølging i tråd med utvalgte bestemmelser i regelverket.

Last ned rapporter

Byggesaksbehandling i Bindal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer