Byggeprosjekter i Orkland kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen ser på om Orkland kommune har tilstrekkelig rutiner for planlegging av investeringsprosjekter. Revisor har sett på tre utvalgte investeringsprosjekt og konkluderer at for Folkehelsesenteret beslutningsgrunnlaget kunne vært bedre. For Meldal Helsetun konkluderer revisor med at kommunestyret fikk et forsvarlig beslutningsgrunnlag. For Brannstasjonen på Orkanger konkluderer revisor med at kommunestyret i tidligere Orkdal kommune ble forelagt et svakt beslutningsgrunnlag da bygging av ny brannstasjon ble vedtatt gjennomført. Revisor har også undersøkt om Orkland kommune påser at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter.

Last ned rapporter

Byggeprosjekter i Orkland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal