Brukerbetaling institusjon i Bindal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne forvaltningsrevisjonen har undersøkt Bindal kommunes saksbehandling for brukerbetaling ved institusjonsopphold innen eldreomsorg, med følgende funn:
Saksbehandling i forbindelse med enkeltvedtak er i stor grad i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen følger lovens regel om ikke å kreve mer i egenbetaling enn kommunens reelle kostnader for en institusjonsplass. Revisjonen savner likevel en utregning av kurdøgnprisen som dokumenterer dette. Kommunens beregning av egenandel gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen følger lovens krav om å gjennomføre slutt- og etteroppgjør. Kommunen følger også lovens krav om avslutning av egenbetaling ved opphør av institusjonsopphold. Likevel er kommunens internkontroll ved utregning av etter- og sluttoppgjør ikke tilfredsstillende, og innebærer en risiko for menneskelig feil ved utregning.

Last ned rapporter

Brukerbetaling institusjon i Bindal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer