Boligsosialt arbeid i Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

Kommunene spiller en nøkkelrolle for å nå de nasjonale boligsosiale målene. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om Hitra kommune lever opp til krav og forventninger for noen utvalgte tema innen området. Revisjonen har undersøkt hvordan bostøtte- og startslånsordningen forvaltes, og om kommunen har oversikt over boligbehovet for ulike målgrupper. I tillegg har saksbehandlingen for Ungbo-prosjektet blitt satt under lupen.

Last ned rapporter

Boligsosialt arbeid i Hitra kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger