“Bedre bygninger til alle” for Indre Fosen kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen vurderer om systemet for kommunens bygningsmasse fungerer hensiktsmessig ut fra følgende forhold. Om kommunen har etablert mål og strategier, hvordan bygningene vedlikeholdes og deres tilstand vurderes, hvordan meldinger om vedlikeholdsbehov håndteres internt, og om kommunen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å utføre oppgavene sine. I tillegg vurderes hvordan kommunen rapporterer status for bygningsmassen til kommunestyret og om den tilbyr boliger til flyktninger på en tilfredsstillende måte ved mottak.

Last ned rapporter

“Bedre bygninger til alle” for Indre Fosen kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad