Arbeid med etikk i Verdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten svarer på om kommunens etiske retningslinjer er kjent og forankret hos de ansatte, noe funnene i rapporten i stor grad viser at de er. Revisjonen har beskrevet status for arbeidet med etiske retningslinjer i Verdal kommune, vurdert om det er gjort tilstrekkelige tiltak for å sikre høy etisk standard, samt i hvilken grad ansatte er involvert i det løpende arbeid og utviklingen av arbeidet med gode etiske holdninger.

Last ned rapporter

Arbeid med etikk i Verdal kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim