Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten konkluderer med at responstider for ambulanse ikke er innfridd i Røyrvik kommune. Responstidene er imidlertid veiledende, og at disse ikke innfris utgjør ikke et lovbrudd. Helseforetaket bør imidlertid kunne begrunne hvorfor akuttmedisinsk beredskap i kommunen er tilfredsstillende, til tross for at veiledende responstider ikke innfris.

Last ned rapporter

Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer