Våre eiere

Revisjon Midt-Norge SA eies av Trøndelag fylkeskommune og 53 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Revision-Midt-Norge-styret-gruppebilde-farger

Eierforhold

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak. Eierandelen er fastsatt etter kommunestørrelse. Alle eiere har stemmerett i årsmøtet, som er øverste styrende organ. Styret består av seks medlemmer. Ansatte har i tillegg en representant  i styret, og en observatør.

Snåsa kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Sømna kommune

Tolga kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tydal kommune

Vefsn kommune

Vega kommune