Våre eiere

Revisjon Midt-Norge SA eies av Trøndelag fylkeskommune og 53 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Revision-Midt-Norge-styret-gruppebilde-farger

Eierforhold

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak. Eierandelen er fastsatt etter kommunestørrelse. Alle eiere har stemmerett i årsmøtet, som er øverste styrende organ. Styret består av seks medlemmer. Ansatte har i tillegg en representant  i styret, og en observatør.

Oppdal kommune

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Overhalla kommune

Rennebu kommune

Røros kommune

Røyrvik kommune

Selbu kommune

Skaun kommune