Undersøkelser

En undersøkelse er en gjennomgang av en enkeltsak eller en enkelthendelse i kommunen. Slike undersøkelser er ikke en lovpålagt oppgave, og gjennomføres på bestilling

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-08

Revisors oppgaver

Undersøkelser gjennomføres i stor grad på samme måte som en forvaltningsrevisjon. Vi legger vår faglige standard til grunn for arbeidet.

Datainnsamling og vurderinger gjennomføres metodisk av uavhengig revisor, og oppdragsgiver får presentert en sluttrapport.