Oppfølging av regelverk på personalområdet i Namsos kommune

Status

Avsluttet

status-3

I dette prosjektet er fokus på kommunens interne tjenester, nærmere bestemt personalansvaret kommunen har overfor sine ansatte. Formålet er å undersøke om Namsos kommune etterlever lover og retningslinjer på personalområdet.

Last ned rapporter

Oppfølging av regelverk på personalområdet i Namsos kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal