Økonomistyring og budsjettprosess i Holtålen kommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med undersøkelsen var å finne ut om Holtålen kommune har en budsjettprosess og budsjettoppfølging som sikrer god økonomistyring. Revisjonen har undersøkt om arbeidsmåten ivaretar kravene til realistiske budsjett, om kommunen har system og rutiner for at budsjettet skal bli overholdt, og om politikerne får et beslutningsgrunnlag som gjør de i stand til å utøve god styring med økonomien.

Last ned rapporter

Økonomistyring og budsjettprosess i Holtålen kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal