Kompetanse og kapasitet i Tydal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har i forvaltningsrevisjonen «Kompetanse og kapasitet» i Tydal kommune undersøkt om kommunen har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i ledergruppen til å drifte administrasjonen og personalarbeidet forsvarlig. Videre om kommunen har etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse av politiske saker og iverksettelse/oppfølging av disse.

Last ned rapporter

Kompetanse og kapasitet i Tydal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal