Budsjettprosess og budsjettoppfølging i Alvdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med undersøkelsen var å finne ut om budsjettprosessen og budsjettstyringen sikrer god styring og kontroll både administrativt og politisk. Revisjonen har undersøkt om arbeidsmåten ivaretar kravene til realistiske budsjett, om kommunen har system for at budsjettet skal bli overholdt, og om politikerne får et beslutningsgrunnlag som gjør de i stand til å utøve god styring med økonomien.

Last ned rapporter

Budsjettprosess og budsjettoppfølging i Alvdal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal