Stig André Mikalsen

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-32

Stig André har bachelor i regnskap og bachelor i revisjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har også mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) fra Handelshøyskolen i Trondheim. Stig André arbeider med de flest områdene innenfor finansiell revisjon