Monika Sundt

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-30

Monika har bachelor i revisjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og er oppdragsansvarlig revisor.