Monica Nordvik Larsen

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-29

Monica er statsautorisert revisor og er cand.mag i økonomiske og administrative fag. Hun er utdannet fra Handelshøgskolen i Bergen, Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU. Hun jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og hennes spesialområde er revisjonsmetodikk og regnskapsmessige problemstillinger. Monica er oppdragsansvarlig revisor for kommunene Frøya, Grong, Høylandet, Melhus, Meråker, Orkland, Overhalla, Skaun og Stjørdal.