Monica Nordvik Larsen

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-29

Monica er statsautorisert revisor og er cand.mag i økonomiske og administrative fag. Hun er utdannet fra Handelshøgskolen i Bergen, Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU. Hun jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon. Monica er oppdragsansvarlig revisor og spesialområde er revisjonsmetodikk og regnskapsmessige problemstillinger.