Mali Kr. H Østerås

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-19

Mali er revisor og utdannet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon.