Knut Tanem

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-17

Knut er statsautorisert revisor og er utdannet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Knut jobber med de fleste områdene innen finansiell revisjon. Han har spesialkompetanse innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, og har god kunnskap om budsjett - og regnskapsforskriften for kommuner. Knut er oppdragsansvarlig revisor for kommunene Leka, Levanger, Lierne, Namsskogan, Osen, Røyrvik, Verdal og Åfjord, og for Trøndelag fylkeskommune.