Kjersti Vollan Isaksen

Regnskapsrevisor

employee-default

Kjersti er revisor og utdannet fra Handelshøgskolen BI. Kjersti jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og har lang erfaring innen kommunal økonomi.