Kjell Rune Stavang

Regnskapsrevisor

kjellrune-s-h

Kjell Rune er utdannet siviløkonom ved HHB (Handelshøgskolen i Bodø) med spesialisering innenfor innovasjon og entreprenørskap.
Han har erfaring fra kommunesektoren som controller/prosjektleder, og lengre fartstid i bank & finans som rådgiver.
Han skal jobbe med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon.