Kenneth B. Følstad

Regnskapsrevisor

34895-012

Kenneth har en bachelor i regnskap fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, og har tilleggsutdanning innen revisjon. Han jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon.