Kari Anne Gaare

Regnskapsrevisor

employee-default

Kari Anne er statsautorisert revisor, og er utdannet fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Hun har også en Executive Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Hun jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og er oppdragsansvarlig revisor.