Joakim Bangstad

Regnskapsrevisor

34969-004-JB-s

Joakim er statsautorisert revisor og har en bachelor i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Trondheim (TØH). Han jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og har erfaring fra revisjon av aksjeselskap og andre virksomheter som er revisjonspliktig etter regnskaps- og/eller aksjeloven.