Heidi Galguften

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-12

Heidi er statsautorisert revisor og utdannet fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Heidi jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon. Heidi er oppdragsansvarlig revisor for kommunene Bindal, Brønnøy, Flatanger, Inderøy, Snåsa, Steinkjer, Sømna, Vega og Vevelstad.