Heidi Galguften

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-12

Heidi er statsautorisert revisor og utdannet fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Heidi jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon, og er oppdragsansvarlig revisor.