Hanne Iren Grande

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-11

Hanne Iren er revisor og har bachelor i revisjon fra Nord Universitet. Hun jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon.