Arnt Robert Haugan

Daglig leder

Revision-Midt-Norge-portrett-04

Arnt er utdannet samfunnsgeograf fra NTNU og med en master i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet. Han har tidligere arbeidet i Landbruksdepartementet og hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Arnt har vært daglig leder i KomRev Trøndelag IKS fra 2010 og er fra 2018 daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA. Arnt er en del av ledergruppa i Revisjon Midt-Norge og sitter i styret i NKRF.