Arnt Robert Haugan

Daglig leder

Revision-Midt-Norge-portrett-04

Utdannet samfunnsgeograf fra NTNU og med en master i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet. Har tidligere arbeidet i Landbruksdepartementet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Daglig leder i KomRev Trøndelag IKS fra 2010 og fra 2018 daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA.