Anne Paula Hamstad

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-36

Anne Paula er utdannet revisor fra Trondheim økonomiske høyskole, og er også Executive Master of Management med spesialisering i skatte - og avgiftsrett. Anne Paula jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon, og har erfaring som IT-revisor.