Thomas Furunes

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-02

Thomas er jurist og utdannet fra Universitetet i Oslo. Han jobber med de fleste områder innenfor forvaltningsrevisjon. Thomas følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Heim, Malvik og Tydal. Han er også selskapets personvernombud.