Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor

employee-default

Line er jurist og har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.