Gunnhild Ramsvik

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-10

Gunnhild er revisor og har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Molde. Hun jobber med de fleste områder innenfor finansiell revisjon.