VELKOMMEN TIL REVISJON MIDT-NORGE IKS

Revisjon Midt-Norge er et interkommunalt revisjonsselskap. Deltagerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Malvik og Tydal.

Vi er en samfunnsansvarlig revisor som bidrar til en bedre forvaltning.

VISJON: BIDRAR TIL FORBEDRING

Revisjon Midt-Norge skal være en utadrettet kundeorientert revisjonsenhet for kommuner. Vi skal være en uavhengig revisjonsenhet med høy kompetanse, og hvor medarbeiderne skal ha en offensiv og positiv holdning til service og samarbeid. Selskapet har som mål å bli oppfattet som den til enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet. Revisjon Midt-Norge skal være en utviklende arbeidsplass med høy trivselsfaktor.